Beoordeel deze pagina
9/10 (1)
Bedankt voor uw beoordeling

Nog veel onduidelijkheid over mogelijkheid tot rentemiddeling

Nog veel onduidelijkheid over mogelijkheid tot rentemiddeling
1 nov 2018

Er lijkt onduidelijkheid te bestaan over de mogelijkheid tot rentemiddeling, wat ertoe leidt dat een beperkt aantal mensen daar gebruik van maakt. Dit kan onder andere te maken hebben met het feit dat niet iedere bank de mogelijkheid tot rentemiddeling biedt. Consumenten dienen goed na te gaan of dit bij hun bank het geval is, zodat ze vervolgens een verzoek kunnen indienen. Daarnaast is het niet iedereen goed duidelijk hoe rentemiddeling tot voordeel kan leiden.

Meer aanbod onder de banken

Steeds meer hypotheekverstrekkers besluiten om de mogelijkheid tot rentemiddeling aan te bieden. Zij doen dat echter niet allemaal op dezelfde manier. In een aantal gevallen is er helemaal geen sprake meer van een boeterente, in andere gevallen kiezen banken ervoor om die uit te spreiden over de nieuwe rentevaste periode die wordt afgesproken. De verschillende werkwijzen van de banken dragen niet bepaald bij aan duidelijkheid over de rentemiddeling. Dit lijkt ertoe te leiden dat het aantal consumenten dat hier gebruik van maakt tot nu toe een beetje tegenvalt.

Nog weinig aanvragen tot rentemiddeling

Er is volgens de verschillende banken nog weinig animo voor rentemiddeling. Bij ABN AMRO zijn er bijvoorbeeld 5.000 aanvragen binnengekomen. SNS en ING wilden net concreet aangeven hoeveel aanvragen zij hebben gehad. Wel meldden ze aan de NOS dat het gaat om ‘enkele duizenden’ aanvragen. Het betekent in de praktijk dat slechts een zeer klein deel van de portefeuille er gebruik van maakt. Een ander deel maakt gebruik van het reguliere oversluiten en het grootste deel doet helemaal niets. Met name dat laatste is opvallend, aangezien het dankzij de lage rente van dit moment interessant is om nog eens goed naar de hypotheek te kijken. Bij de banken die dit aanbieden kan rentemiddeling uitkomst bieden, maar ook het reguliere oversluiten kan in sommige gevallen een fiscaal en financieel aantrekkelijke optie zijn.